EIP 16.5 - Travniški sadovnjaki

Naziv projekta: »Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja«

Namen projekta je ohranjanje in širjenje travniških sadovnjakov, kar bo pripomoglo k vzdržnemu razvoju kmetijskega prostorapovečevanju biotske pestrosti ter ohranjanju tradicionalnih vzorcev kulturne krajine.

 

Cilji projekta:

  • razvoj in izdelava modela revitalizacije obstoječih in vključevanja novih travniških sadovnjakov v kulturno krajino,
  • prenos znanja in prikaz primerov dobre prakse s sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij,
  • ozaveščanje lokalnega prebivalstva in mladih, ki se izobražujejo s področij kmetijstva, okoljskega načrtovanja, biologije idr.,
  • oblikovanje bogatejšega ekološkega prostora in ohranjanje identitete slovenske kulturne krajine,
  • preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin,
  • ohranjanje in povečanje biodiverzitete travniških sadovnjakov kot primera pomembne krajinske prvine.

 

Partnerji projekta:

 

Kmetije iz različnih regij:

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep M16 – Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-20202podukrep 16.5 (2. JR) – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. (2JR za podukrep 16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 249.735,97 €.

Več informacij o EKSRP in PRP najdete na spodnjih povezavah: