Pravilnik o zasebnosti velja za vsakogar, ki uporablja spletno mesto www.zaplana.si, vključno z njegovimi podstranmi. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče to spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s Pravilnikom o zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec spletnega mesta spoštuje vašo zasebnost. Vaše osebne podatke se bo uporabilo izključno za namene obveščanja glede na vaše povpraševanje. Vaši osebni podatki se bodo varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1) in pravili o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec spletnega mesta zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Obdelava na podlagi privolitve

Upravljalec spletnega mesta zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja e-novic, informacij o rezervacijah in možnostih sodelovanja ali za sporočila za medije (javnost) ter vabila na predstavitve in dogodke, ki so namenjeni obveščanju javnosti o širšem dogajanju na Zaplani. Navedena obvestila se pošiljajo preko elektronske pošte.
Za ta namen upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka.

Obdelava na podlagi pogodbe

Upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjenega dogovora o dobavi storitev ali blaga oz. o izvedbi programa.
Osebni podatki, zbrani na tej podlagi, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi kupljenega blaga ali storitev, o izvršitvi naročene storitve v okviru ponudbe programov oziroma za poprodajne aktivnosti, kot je preverjanje zadovoljstva o opravljenem nakupu. Za ta namen upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, ulica, poštna številka, mesto, država.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Upravljalec spletnega mesta zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonitega interesa v naslednjih primerih:
– Povpraševanje za naročilo obiska Zaplane, ki so na voljo na spletni strani. Upravljalec spletnega mesta bo podatke iz oddanega povpraševanja uporabil izključno za pripravo ponudbe, v primeru, da so ponudniki tretje osebe, pa bo Upravljalec spletnega mesta podatke posredoval tem tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta bo osebne podatke iz obrazcev za povpraševanje hranil 3 leta.
– Splošno povpraševanje: upravljalec spletnega mesta bo podatke iz oddanega povpraševanja uporabil izključno za pripravo ponudbe, v primeru, da so ponudniki tretje osebe, pa bo upravljalec spletnega mesta podatke posredoval tem tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta bo osebne podatke iz obrazcev za splošno povpraševanje hranil 3 leta.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si izvaja potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev.

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da o tem obvesti upravljalca preko elektronske pošte info(at)zaplana.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije

Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si izvedel notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

‍Splošni pogoji

Splošni pogoji za doživetje so sestavni del dogovora, ki ga skleneta podjetje iMatring d.o.o. (v nadaljevanju organizator) in gost, ki je preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.zaplana.si izkazal interes za doživetje Zaplana Green Experience.

1. POGOJI POVPRAŠEVANJ IN REZERVACIJ

Vsak uporabnik spletne strani, ki pošlje povpraševanje preko kontaktnega obrazca, se zavezuje, da je vpisani elektronski naslov aktiven in veljaven. Enako velja za vpisano telefonsko številko. S tem organizatorja pooblasti, da ga le-ta lahko kontaktira z namenom preverjanja in obveščanja v zvezi s povpraševanjem ter morebitno rezervacijo. V primeru, da uporabnik ni elektronsko ali telefonsko dosegljiv oziroma posreduje napačen ali neveljaven elektronski naslov in/ali telefonsko številko, si organizator pridržuje pravico, da se ne odzove na prejeto sporočilo preko kontaktnega obrazca.

2. PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Organizator se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani www.zaplana.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje dokumentov v zvezi s povpraševanjem, rezervacijo, informativnega gradiva, ponudb, računov in/ali ostale potrebne komunikacije.

3. ODVEZA ODGOVORNOSTI

Organizator se bo vedno, po svojih najboljših možnostih, trudil zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani www.zaplana.si. Kljub temu pa se lahko zgodi, da ne bo uspel pravočasno posodobiti informacij. Za tipkarske napake organizator ne odgovarja.

4. REZERVACIJA

Gost preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.zaplana.si ali elektronskega sporočila na info@zaplana.si odda povpraševanje organizatorju. V kontaktni obrazec navede ime in priimek, elektronsko pošto, telefonsko številko in datum želenega doživetja. Organizator na podlagi prejetega sporočila gosta kontaktira in na podlagi njihovih želja, potreb in števila morebitnih drugih gostov oblikuje doživetje ter gostu posreduje ponudbo s ceno. Vse cene so v EUR.  Ko gost potrdi ponudbo, z organizatorjem sklene dogovor, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o doživetju. Gost je ob potrditvi dolžan navesti točne podatke o sebi in morebitnih drugih osebah, ki potujejo z njim. V primeru, da gost ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za morebitne stroške, ki bi nastali zaradi nepravilno sporočenih podatkov.

5. PLAČILO

Plačilo se izvede z nakazilom na bančni račun organizatorja na podlagi izstavljenega računa ali predračuna. Organizator ima pravico odpovedati rezervacijo, če plačila niso poravnana do dogovorjenega datuma.

6. ODPOVED DOŽIVETJA

Gost ima pravico do odpovedi doživetja. Če gost odpove doživetje, mora to storiti pisno. V primeru, ko gost odpove doživetje, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Odpovedni stroški so odvisni od tega, koliko dni pred datumom doživetja, je bilo le-to odpovedano.

Stroški odpovedi:

  • nad 20 dni brezplačna odpoved
  • od 20 do 10 dni 30% cene doživetja
  • od 10 do 5 dni 50% cene doživetja
  • od 5 do 3 dni 80% cene doživetja
  • manj kot 3 dni 100% cene doživetja

Višina odpovednih stroškov se zaračunava v odstotkih od celotne cene doživetja, ne glede na to, kakšen delež je bil plačan do dneva odpovedi.

7. TELEFONSKA ALI SPLETNA PRODAJA DOŽIVETIJ

V primeru telefonske prodaje doživetij se pogodba šteje za sklenjeno, ko gost telefonsko ali po spletu naroči doživetje, ki vsebuje ime in priimek gosta in ostalih udeležencev ter se dogovori o plačilu na transakcijski račun. Gost je dolžan plačati akontacijo za naročeno storitev v 24 urah po naročilu, razen če ni v posameznem primeru dogovorjen krajši ali daljši rok. V primeru, da gost plačila ne izvede v dogovorjenem roku, se šteje, da dogovor ni bila sklenjena. V primeru plačila se šteje, da je gost sprejel določila splošnih pogojev, ko je telefonsko naročil doživetje.

8. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator je dolžan nuditi storitve, predvidene v doživetju in skrbeti za pravice in interese gosta, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve kot tudi za posredovanje storitev tretjih oseb (nastanitve, ogledi ipd.).

9. VZROKI ODPOVEDI ORGANIZATORJA

V skladu z veljavno zakonodajo si organizator pridržuje pravico do odpovedi doživetja v primeru vremenskih razmer, administrativnih ukrepov ali višje sile. Organizator si pridržuje pravico odpovedati doživetje najkasneje 7 (sedem) dni pred izvedbo. V navedenih primerih organizator ne plača nobenih odškodninskih zahtevkov. V primeru, da organizator doživetje odpove manj kot 7 (sedem) dni pred izvedbo, ima gost pravico do povračila vplačane cene doživetja.

Organizator si pridružuje pravico do sprememb, če te pogojujejo nepredvidljive okoliščine (spremenjen vozni red, vremenske razmere itn.) in o tem gosta pravočasno obvesti.

10. POHVALE, PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

Ker organizator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, lahko gost svoje pohvale ali pritožbe vedno pošlje po elektronski pošti na naslov: info@zaplana.si, ali po navadni pošti na naslov Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

11. PRISTOJNOST SODIŠČA

Gost ima pravico reklamirati naročene in/ali izvedene storitve neposredno pri organizatorju. Če z njegovo rešitvijo ni zadovoljen, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Organizator: iMatring d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2019