16.9 Terapevtsko jahanje

Naziv projekta: »Alternativno terapevtsko zdravljenje s pomočjo jahanja«

‍‍‍‍

Namen projekta:

V projektu bo nosilec ZGN Ljubljana v sodelovanju s projektnimi partnerji poskusno izvedel aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo lahko prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence izobraževali in ozaveščali o pozitivnih vplivih oskrbe živali in ježe konj na njihovo psihofizično zdravje in dobro počutje. Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.
Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

‍‍‍‍

Glavni cilj projekta:

je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

Dodatni cilji projekta:

‍‍‍‍

Pričakovani rezultati:

Doseženi rezultati:

‍‍‍‍

Projekt koordinira Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, v sodelovanju s projektnimi partnerji: podjetjem 2DOM d.o.o., so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Gregor Šteblaj, Lojze Kerin, Marjan Trček in Janez Pivk.

Trajanje projekta: od 20. 4. 2022 do 20. 4. 2024.

Vrednost projekta: 75.000,00 EUR

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

‍‍‍‍

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.‍


Logo PRP-EU-SLO