16.9 Tematski park

Naziv projekta: »Tematsko-doživljajski park zdravja iz narave«

‍‍‍‍‍

Namen projekta:

V projektu bo nosilec Inkluzivni park, so.p. v sodelovanju s projektnimi partnerji poskusno izvedel aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo lahko prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence izobraževali in ozaveščali o načinih zdravljenja oz. krepitve fizičnega in psihičnega zdravja s pomočjo narave in njenih dobrin, v smislu okolja – zdrava doživetja v naravi, naravnih zdravilnih pridelkov in izdelkov – zdravilna moč narave in vode – vodne terapije.
Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

‍‍‍‍

Glavni cilj projekta

je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

Dodatni cilji projekta:

Pričakovani rezultati:

‍‍‍‍

Doseženi rezultati:

‍‍‍‍

Projekt koordinira Inkluzivni park 1890, so.p., v sodelovanju s projektnimi partnerji: socialnim podjetjem Novinet d.o.o. ter kmetijskimi gospodarstvi Maruša Štanta (Buje), dr. Benjamin Leskovec – Zaplana 1890, Marjan Trček (Rovte) in Žiga Jazbar (Zaplana).

Trajanje projekta: od 20. 4. 2022 do 20. 4. 2024.

Vrednost projekta: 75.000,00 EUR

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

‍‍‍‍

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.‍


Logo PRP-EU-SLO