Gozdni rob

Naziv projekta: »Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev«.

Namen projekta:

  • ozaveščanje o ključnih znanjih in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba (meja med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema) ter
  • varovanje in razširjanje gozdnega roba.

Cilji projekta:

  • izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo,oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega roba z upoštevanjem različnihfunkcij (ekološka, gospodarska, socialna in estetska),
  • ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba,
  • omejevanje razširjenosti invazivnih vrst,
  • ozaveščanje o pomenu gozdnega roba strokovni in zainteresirani javnosti,
  • povezovanje različnih znanj (raziskovalno-akademskega, strokovnega, uporabniškega),
  • povečanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
  • povečanje turističnega obiska vasi in rekreacijskih točk.

Partnerji projekta:

Kmetije iz različnih regij:

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (3. JR za podukrep16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 249.954,42 €. Več informacij o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in programu razvoja podeželja RS.