Ko se boste sprehajali po cvetočih travnikih ali travniških sadovnjakih, prisluhnite pticam. Kmalu jih boste prepoznali tudi po njihovem značilnem oglašanju.
Marjan Cigoj Smrdokavra
Smrdokavra

Vrste ptic na spodnjem seznamu si sledijo v taksonomskem vrstnem redu. Najprej slovensko, potem angleško in latinsko ime. Na koncu je oznaka statusa vsake vrste. Črka ‘G’ označuje gnezdilca, se pravi, da gnezdi na ali v neposredni bližini posestva. Če je status drugačen, je opisan.

 1. Mlakarica – Mallard – Anas platyrhynchos____preletnik
 2. Siva čaplja – Grey heron – Ardea cinerea____preletnik
 3. Kanja – Common buzzard – Buteo buteo___G
 4. Rjavi lunj – Marsh harrier – Circus aeruginosus_____preletnik
 5. Skobec – Sparrowhawk – Accipiter nissus_____G
 6. Postovka – Kestrel – Falco tinnunculus_____G
 7. Sokol selec – Peregrine – Falco peregrinus_____najverjetneje gnezdi nekje v okolici; redek celoleten gost
 8. Grivar – Wood dove – Columba palumbus____G
 9. Kukavica – Cuckoo – Cuculus canorus______G
 10. Črna žolna – Black woodpecker – Dryocopus martius______G
 11. Zelena žolna – Green woodpecker – Picus viridis______G
 12. Pivka – Grey-headed woodpecker – Picus canus______G
 13. Veliki detel – Great spotted woodpecker – Dendrocopus major______G
 14. Mali detel – Lesser spotted woodpecker – Dendrocopus minor______G
 15. Vijeglavka – Wryneck – Jynx torquilla_____G
 16. Hudournik – Common swift – Apus apus________gost, gnezdi po večjih objektih (cerkvah) v bližini
 17. Smrdokavra – Hoopoe – Upupa epops______najverjetneje gnezdi v bližini
 18. Kmečka lastovka – Barn swallow – Hirundo rustica______G
 19. Mestna lastovka – House martin – Delichon urbicum______G
 20. Drevesna cipa – Tree pipit – Anthus trivialis_______G
 21. Bela pastirica – White wagtail – Motacilla alba_______G
 22. Siva pevka – Dunnock – Prunella modularis________G
 23. Taščica – Robin – Erithacus rubecula_______G
 24. Šmarnica – Black redstart – Phoenicurus ochruros_______G
 25. Cikovt – Song thrush – Turdus philomelos________G
 26. Carar – Mistle thrush – Turdus viscivorus________G
 27. Kos – Blackbird – Turdus merula________G
 28. Črnoglavka – Blackcap – Sylvia atricapilla________G
 29. Vrbji kovaček – Chiff chaff – Phylloscopus collybita________G
 30. Rumenoglavi kraljiček – Goldcrest – Regulus regulus_______G
 31. Rdečeglavi kraljiček – Firecrest – Regulus ignicapillus________G
 32. Stržek – Wren – Troglodytes troglodytes________G
 33. Sivi muhar – Spotted flycatcher – Muscicapa striata________G
 34. Velika sinica – Great tit – Parus major_______G
 35. Menišček – Coal tit – Periparus ater________G
 36. Plavček – Blue tit – Cyanistes caeruleus________G
 37. Močvirska sinica – Marsh tit – Poecille palustris_________G
 38. Gorska sinica – Willow tit – Poecille montanus________G
 39. Dolgorepka – Long-tailed tit – Aegithalos caudatus_________G
 40. Brglez – Nuthach – Sitta europaea__________G
 41. Dolgoprsti plezalček – Long-toed treecreeper – Certhia familiaris_________G
 42. Kratkoprsti plezalček – Short-toed treecreeper – Certhia brachydactyla_______G
 43. Rjavi srakoper – Red-backed shrike – Lanius collurio__________G
 44. Siva vrana – Hooded crow – Corvus cornix_______G
 45. Šoja – Jay – Garrulus glandarius_______G
 46. Krokar – Raven – Corvus corax_____verjetno gnezdi nekje v okolici; celoleten gost
 47. Škorec – Starling – Sturnus vulgaris______G
 48. Kobilar – Oriole – Oriolus oriolus______G
 49. Domači vrabec – House sparrow – Passer domesticus______G
 50. Poljski vrabec – Tree sparrow – Passer montanus_______G
 51. Ščinkavec – Chaffinch – Fringilla coelebs_______G
 52. Lišček – Goldfinch – Carduelis carduelis_______G
 53. Zelenec – Greenfinch – Carduelis chloris_______G
 54. Čižek – Siskin – Spinus spinus_____najverjetneje le zimski gost
 55. Grilček – Serin – Serinus serinus_____G
 56. Kalin – Bullfinch – Pyrrhula pyrrhula_____G
 57. Dlesk – Hawfinch – Coccothraustes coccothraustes______G
 58. Krivokljun – Crossbill – Loxia curvirostra______G
 59. Rumeni strnad – Yellowhammer – Emberiza citrinella______G
Zaplana ptice

Na Zaplani je postavljenih več deset posebej izdelanih lesenih in glinenih gnezdilnic, ki jih lahko opazujete na sprehodu ob gozdnem robu, skozi travniške sadovnjake ali gozd.