Cvetoči travniki so element bogate slovenske zgodovine in kulturne krajine. Na Zaplani in v njeni bližnji okolici jih je še mogoče najti v posameznih fragmentih. Poleg tega, da s svojo prvinsko lepoto vzbujajo estetski užitek, so tudi dokaz zdravega okolja.

Ker se zavedamo vsesplošnega pomena cvetočih travnikov za biotsko raznovrstnost in njihove estetske vrednosti, jih na Zaplani skušamo ohranjati in na različne načine s posameznimi ukrepi sonaravnega gospodarjenja v prostoru tudi oživljati. Na Zaplani tako znanje naših prednikov prepletamo s spoznanji sodobnega človeka.

Zaplana: cvetoči travnik

Cvetoči travnik

‍Vegetacija cvetočega travnika je sestavljena iz travnih vrst in bolj ali manj bogate primesi samoniklih cvetočih rastlin, večinoma  trajnic. Spontani cvetoči travnik nastane z leti, sčasoma, ko si posamezne rastline same poiščejo življenjski prostor, ki jim odgovarja in se tam tudi same obnavljajo. Kadar želimo spodbuditi hitrejši razvoj cvetočega travnika, lahko s premišljenim vnosom travniških cvetočih rastlin ta proces pospešimo.

Vzdrževanje cvetočega travnika

‍Za ohranjanje in razvoj cvetočih travnikov skrbimo  z enkrat letno pozno poletno košnjo.  Ne gnojimo jih z mineralnimi gnojili in na njih ne pasemo živine. Ravno tako zaradi naravnega življenjskega prostora številnih žuželk in drugih živih bitij, skrbimo, da z gospodarjenjem ne ogrožamo njihovega preživetja. Ker intenzivno kmetovanje, kakor tudi opuščanje tradicionalnega gospodarjenja s travnimi površinami vse bolj ogrožata obstoj cvetočih travnikov, smo tej prvini prostora na Zaplani namenili posebno pozornost. Ne verjamete? Prepričajte se sami in doživite naravo vaših prednikov!

Uporabnost rastlin s cvetočih travnikov

Pisano cvetje na cvetočih travnikih rade obiskujejo čebele in tako poskrbijo za cvetlični med. Nekatere travniške rastline so tudi zdravilne, recimo splošno znani navadni rman (Achillea millefolium) in šentjanževka (Hypericum perforatum). Nekatere so aromatične in užitne in njih listje ali cvetje vključujemo v pripravo različnih jedi. Seveda se je ob tem nujno držati pravila, da uporabimo samo tisto, kar zares dobro poznamo. Travni lati, klasi in travniško cvetje so materiali za oblikovanje preprostih šopkov za vsakdanjo uporabo, pa tudi za posebne namene.      

Spoznavanje s cvetočimi travniki

Pestra vegetacija cvetočih travnikov nam ponuja možnosti prepoznavanja posameznih rastlin in njihove uporabnosti za različne namene in priložnosti. Opazovanje in prepoznavanje živalskega sveta cvetočih travnikov je lahko dragocen prispevek  k ozaveščanju o bogastvu življenja v naravi. Tu namreč poleg mnogih malih živalic, kobilic, hroščkov, mravelj, metuljev in raznih opraševalcev rastlin živijo tudi nekoliko večje, kot so razni plazilci, ptiči, zajci in druge.

Cvetoči travniki predstavljajo danes redko obliko prvinskega okolja naših prednikov, imajo v kulturni krajini številne funkcije in nam nudijo nepozabno zeleno doživetje narave in preteklosti, če jih le znamo opazovati s pravimi očmi.

Na Zaplani sestavljajo cvetoče travnike med drugim tudi:

Achillea millefolium – navadni rman
Leucanthemum vulgare – ivanjščica
Salvia verticilata – vretenčasta kadulja
Salvia nemorosa – podlesna kadulja
Salvia pratensis – travniška kadulja
Allium carinatum – gredljasti luk
Allium sphaerocephalon – oblasti luk
Buphtalmum salicifolia – primožek
Anthericum ramosum – navadni kosmuljek
Centaurea sp.– različni glavinci
Dianthus carthusianorum – kartavžar
Filipendula vulgaris – navadni oslad
Hypericum perforatum – šentjanževka
Sanguisorba officinalis – navadna strašnica
Petrorhagia saxifraga – tunjica
Thymus sp. – različne materine dušice